Δήμος Χίου – Εκτέλεση προϋπολογισμού Απριλίος 2017