Ομήρειο – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2015