Δήμος Χίου – Εκτέλεση του Π/Υ για το μήνα Νοέμβριο 2020.