Έλεγχος και συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας για τις δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/08/2018

Προυπολογισμός:

463,32 €