«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/02/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

8.777.302,82 €