Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πυργίου Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων

Στοιχεία Προκήρυξης