“Ενεργειακή επιθεώρηση, αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για δημοτικά κτίρια”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

31/01/2023

Προυπολογισμός:

963,72