Ενεργειακή επιθεώρηση, αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για δημοτικά κτίρια

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/09/2022

Προυπολογισμός:

505,92