Έγγραφο προς τον Εισαγγελέα

Χίος 18/04/2013

ΠΡΟΣ : Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Κύριε Εισαγγελέα ,

Στον Δήμο Χίου εκτελείται το έργο «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι» το οποίο είναι ενταγμένο στο Γ΄Κ.Π.Σ με προϊστάμενη αρχή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2008 .Σήμερα πέντε χρόνια μετά το έργο έχει εγκαταλειφθεί από την ανάδοχο εταιρεία αφού επιβαρύνθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου με 6.500.000 ευρώ από εθνικούς πόρους στα πλαίσια συμπληρωματικής σύμβασης . Παράλληλα δημοπρατήθηκε νέο έργο προϋπολογισμού περίπου 4.000.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του αρχικού έργου , αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα 17-4-13 δεν έχει ξεκινήσει καμία εργασία . Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πιο πάνω απευθυνόμαστε σε σας, αφού πρώτα σας ενημερώνουμε για το σύνολο των ενεργειών μας μέχρι σήμερα ως πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και ως Δήμος Χίου , ζητώντας την άμεση παρέμβαση σας.

Συγκεκριμένα η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και ο Δήμος Χίου διαχρονικά έχουν προβεί στις ακόλουθες ενέργειες με σκοπό να ενημερωθούν για την πορεία του έργου και να πιέσουν προς την γρήγορη και πλήρη αποπεράτωση του, χωρίς δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα :

1.Αρχικά εκδίδεται η με αριθμ πρωτ. 15710/20β/434/12-11-2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση του εν λόγω έργου η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

2.Στην συνέχεια εκδίδεται η με αριθμ. πρωτ. 11750/20β/434/24-6-05 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία ουσιαστικά καταργεί την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου το τμήμα Ζ Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου.

3.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με το αριθμ πρωτ. 1048/31-1-06 έγγραφο της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνει ότι κακώς ορίσθηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του εν λόγω Υπουργείου αφού η επίβλεψη του έργου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά είναι αδύνατο να γίνουν από την Αθήνα , την στιγμή μάλιστα που η Δ.Τ.Υ της ΝΑ Χίου έχει εκτελέσει παρόμοια έργα στον Δήμο Χίου και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό για την γρήγορη και απρόσκοπτη αποπεράτωση του έργου. Να σημειώσουμε ότι το εν λόγω έγγραφο δεν ελήφθη υπ’ οψιν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

4.Με το αριθμ πρωτ. 13349/20ζ/2-7-07 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι υπάρχει σοβαρή αύξηση του κόστους του έργου για συγκεκριμένους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά και ότι μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία είχε καταβληθεί στον ανάδοχο ποσοστό 45,43% του αρχικού Προϋπολογισμού του Έργου.

5.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου με το αριθμ. πρωτ. 1146/1-2-08 έγγραφο της που απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά πρώτον να μην υπάρχουν παρατάσεις και αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου , δεδομένου του αιτήματος της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο για παράταση εκτέλεσης του έργου για διάστημα δύο ( 2) ετών πέραν της συμβατικής ημερομηνίας παράδοσης , χωρίς να συντρέχει κάποιος ουσιώδης λόγος και δεύτερον να δοθεί απάντηση στο πως διατέθηκαν τα 6.500.000 ευρώ της συμπληρωματικής σύμβασης που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί (κατά την άποψη της υπηρεσίας του Υπουργείου ) στην μελέτη, όταν η συνολική σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14. 512.201,23 ευρώ. Στα παραπάνω ερωτήματα ουδέποτε εδόθη απάντηση .

6.Με το αριθμ πρωτ. 381/14-2-08 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επανέρχεται στο συγκεκριμένο θέμα και ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστολή των στοιχείων του φακέλου του έργου και αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών. Και πάλι το Υπουργείο παραλείπει να απαντήσει.

7.Ο Νομάρχης Χίου με το αριθμ πρωτ. 727/18-3-08 απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα και στον τότε Δήμαρχο Χίου Παντελή Βρουλή σχετικά με τα έργα στο Φράγμα Κόρης Γεφύρι, ο οποίος όμως δεν δίνει απάντηση.

8.Μετα την επίσκεψη του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δεν βοήθησε στην λύση των προβλημάτων του Έργου, ο Νομάρχης Χίου απευθύνει ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθμ πρωτ. 839/26-3-08) με την οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πορεία του έργου και επαναφέρει τα ερωτήματα που έχει ξαναθέσει και δεν έχει πάρει απάντηση . Συγκεκριμένα γιατί υπεβλήθη αίτημα 25μηνης παράτασης για την ολοκλήρωση από τον ανάδοχο του έργου, ποιες ανάγκες καλύπτει η συμπληρωματική σύμβαση που πλησιάζει το 50% της αρχικής σύμβασης και τέλος ποια θα είναι η χρήση της χρηματοδότησης των 5.034.000 ευρώ προς τον Σύνδεσμο Δήμων Νομού Χίου. Τα ερωτήματα παραμένουν για πολλοστή φορά αναπάντητα.

9.Στις 15-4-2008 και με το αριθμ πρωτ. 1023 έγγραφο του ο Νομάρχης Χίου απευθύνεται για μια ακόμα φορά στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζητάει πλήρεις και πειστικές εξηγήσεις στα ερωτήματα που έχουν τεθεί , χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

10.Σε μια ύστατη προσπάθεια για απαντήσεις σχετικά με την πορεία του Έργου , ο Νομάρχης Χίου απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Σιούφα , με το αριθμ πρωτ. 1133/5-5-08 , στον οποίο ξαναθέτει τα ερωτήματα και ζητά την μεσολάβηση του προκειμένου να υπάρξει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Χίου. Η επιστολή του Νομάρχη Χίου , μετά από εντολή του Προέδρου της Βουλής , διαβιβάζεται στο γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με το αριθμ πρωτ. 1874/14-5-08 αλλά και πάλι κανένας δεν ασχολείται με το θέμα.

11.Ο Νομάρχης Χίου με το αριθμ πρωτ. 2308 /17-8-09 ζητά από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενημέρωση για την πορεία της καταγγελίας του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου σχετικά με παρατυπίες κατά την έγκριση συμπληρωματικών συμβάσεων για την εκτέλεση του έργου «Φράγμα Κόρης Γεφύρι» . Ο επιθεωρητής διαβιβάζει το σχετικό έγγραφο προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης για να λάβει στις 11-9-09 (απ ΣΕΕΔΔ/Φ22/9397) την απάντηση ότι ουδεμία καταγγελία έχει περιέλθει στο ΣΕΕΔΔ που να σχετίζεται με διαδικασίες έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων για το εν λόγω έργο και επομένως δεν βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση σχετικής υπόθεσης .

12.Ο Νομάρχης Χίου ζητά με τα αριθμ πρωτ. 2045/20-7-09, 2726/25-9-09 και 3345/9-12-09 έγγραφα του την παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χίου , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την διαλεύκανση του θέματος παραθέτοντας της όλα τα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις και όλα τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν από κανέναν αρμόδιο. Ούτε όμως από την Εισαγγελέα γίνεται κάποια ενέργεια για την διαλεύκανση της υπόθεσης .

13.Μετά το 1883/9-3-10 έγγραφο του Δήμου Χίου , το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το 1078/15-3-10 έγγραφο του ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να γίνει έλεγχος από έμπειρο ελεγκτή στο έργο «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι Ν. Χίου» χωρίς ακόμα ο Δήμος Χίου να έχει ενημερωθεί αν έγινε ο εν λόγω έλεγχος και ποιο το αποτέλεσμα του.

14.Τέλος έχουμε το με αριθμ πρωτ. 546/23-11-11 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών , μεταφορών και Δικτύων με το οποίο ζητείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωση για το ιστορικό της κατασκευής του Φράγματος Κόρης Γεφύρι προκειμένου να μπορέσει να εξεταστεί η από 3-11-11 καταγγελία του Δήμου Χίου. Περιττό να πούμε ότι ούτε επ’ αυτής της καταγγελίας έχει δοθεί ουδεμία απάντηση.

Από τα προεκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και νυν Δήμος Χίου από την αρχή του Έργου «Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι» παρακολουθούσαν το έργο στενά και προέβησαν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του, σε όλες τις ανθρωπίνως δυνατές ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του έργου και να πιέσουν για την γρήγορη και πλήρη αποπεράτωση του, μέσα από διαφανείς διαδικασίες . Όμως από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών δεν διαφάνηκε καμία πρόθεση για συνεργασία με τους ως άνω φορείς και δεν κατεβλήθη η παραμικρή προσπάθεια πίεσης της αναδόχου εταιρείας για έγκαιρη παράδοση του έργου, γεγονός που δημιουργεί πολλαπλά εύλογα ερωτηματικά στην κοινή γνώμη του νησιού μας και μάλιστα σε θέματα που άπτονται των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος .

Επειδή θεωρούμε ότι οι ευθύνες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι τεράστιες , αφενός μεν για την έλλειψη πληροφόρησης που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα και αφετέρου διότι διακρίναμε ελαστική αντιμετώπιση απέναντι στην κατασκευάστρια εργασία και επειδή η ολοκλήρωση του έργου είναι ζωτικής σημασίας για την Χιακή κοινωνία αφού θα σημάνει την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του υδρευτικού μας προβλήματος και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της περιοχής δεδομένου ότι ο δρόμος που συνδέει την πόλη της Χίου με τον τ. Δήμο Καμποχώρων διέρχεται μέσα από την περιοχή του έργου και ως εκ τούτου τα τελευταία έτη παραμένει κλειστός.

Για όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την μεγάλη σοβαρότητα του θέματος , παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες , ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους για την καθυστέρηση παράδοσης του έργου αφενός για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των 22 εκατομμυρίων ευρώ που έχει διαθέσει το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου για την προστασία των πολιτών του Δήμου Χίου και ειδικά των κατοίκων της Ενότητας Καμποχώρων που εδώ και χρόνια στερούνται την δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή τους μέσω του επαρχιακού δρόμου που έχει καταστραφεί λόγω της κατασκευής του έργου.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε τη σημασία και τις διαστάσεις του θέματος και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία εκ μέρους της Χιακής κοινωνίας την άμεση ανταπόκριση Σας στην παρούσα επιστολή.

Ο Δήμος Χίου είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή παροχή στοιχείων.