Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου – Προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοτυπικού).

Στοιχεία Προκήρυξης