Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου – Προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοτυπικού)

Στοιχεία Προκήρυξης