Ενημέρωση δημοτών για την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Α.

Χίος 27/08/2013

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ: 39738/24-7-2013 εγγράφου, του Τμήματος Εσόδων του Δήμου μας, που αφορά την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Α. (Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων) στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα την χρέωση με συντελεστή 5 αντί του σύνηθες 3, σε όσους δεν χρεωνόταν με ΤΑΠ( Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), ενημερώνουμε και διευκρινίζουμε οτι συνεχίζονται οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του συντελεστή που θα ισχύει σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι δημότες μας θα εξοφλούν τους λογαριασμούς, στη Δ.Ε.Η., χωρίς να πληρώνουν το Ε.Ε.Τ.Α., μέχρις ότου αποκατασταθούν οι ακριβείς συντελεστές ανά Δημοτική Ενότητα.

Ο Δήμαρχος Χίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος