Ενημέρωση για παραχώρηση χώρων στους χερσαίους χώρους Λιμένων για το 2016

Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την παραχώρηση χώρων στους χερσαίους χώρους των Λιμένων έως τις 15/11/2015 προκειμένου να είναι εφικτή η παραχώρηση των χώρων για το έτος 2016.
Δεν θα παραχωρείται η χρήση χώρου σε όσους έχουν προηγούμενες οφειλές και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κ.λ.π σε όσους δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια παραχώρησης.
Σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήσεις πέραν της καθορισθείσας ημερομηνίας δεν θα εξετάζονται, με εξαίρεση εκείνων που θα αφορούν νέες επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου