Ενημέρωση για τη λειτουργία του Τμήματος Ταμείου

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Χίου έχει προβεί ήδη στην εφαρμογή όλων των κατεπειγόντων μέτρων που ορίσθηκαν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού σε όλες τις υπηρεσίες του και στις δομές του.

Σε αυτό το πλαίσιο ενημερώνουμε τους Δημότες ότι αναστέλλεται από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 η λειτουργία του Τμήματος Ταμείου για την αποφυγή συνωστισμού, ενώ το κοινό θα εξυπηρετείται ως εξής:

 

1) Βεβαιώσεις Δημοτικής Ενημερότητας και Άρσης Δέσμευσης Ενημερότητας στην Δ.Ο.Υ.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameio@chios.gov.gr ή με φαξ στο τηλέφωνο   2271351731

Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται κατά περίπτωση με τον ίδιο τρόπο ή με οποιοδήποτε τρόπο αναφέρεται στην αίτηση.

2) Καταβολή οφειλών στον Δήμο Χίου:

Παρακαλούνται οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους στον Δήμο Xίου να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2271351740 και 2271351741. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Χίου στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με αρ. ΙΒΑΝ GR1902603120000440200557461 και σε κάθε κατάθεση ποσού υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.

 

3) Καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τα τροφεία μέχρι και μηνός Φεβρουαρίου 2020 να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2271351732. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. με αρ. λογαριασμού ΙΒΑΝ GR5002603120000470200585371 και σε κάθε κατάθεση ποσού υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.

4) Καταβολή οφειλών στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Οι πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν οφειλές από παραχωρήσεις χώρων, λιμενικά τέλη κτλ να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2271351732. Η καταβολή μπορεί να γίνεται στον λογαριασμό που τηρεί το Λιμενικό Ταμείο στην Εθνική Τράπεζα με αρ. λογαριασμού ΙΒΑΝGR4201104900000049000342409 και σε κάθε κατάθεση ποσού υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη.