Ενημέρωση για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Σχετικά με ερωτήματα συνδημοτών μας, τα οποία αφορούν τον αυξημένο συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από 3 σε 5, η πρόσφατη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι αναμένεται ο επαναϋπολογισμός αυτών των εκκρεμοτήτων.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι, εν αναμονή των τελικών διευθετήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, οι συνδημότες μας καλούνται να εξοφλούν μόνο το τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., χωρίς να πληρώνουν το Τ.Α.Π.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου