Ενημέρωση για τους καθαρισμούς οικοπέδων

Χίος 20/5/2013

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, ο Δήμος έχει τη μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις(4/87), για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα στην πόλη και σε οικισμούς σε απόσταση 100μ. από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, παρακαλούμε τους δημότες μας να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος Χίου θα προβεί στην επιβολή προστίμων, όπως προβλέπεται από το νόμο.