ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 5 (Πέντε) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 180 (εκατόν ογδόντα) ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/09/2022

Προυπολογισμός:

13.499,46 €