«Ενοικίαση πέντε (5) επιβατικών οχημάτων για εκατό ογδόντα (180) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”