Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου- Ένταξη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενέκρινε την ένταξη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», με την πράξη ένταξης να συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το Κέντρο και τον Δήμο, η οποία θα εξασφαλίσει τη λειτουργία του και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του προς όφελος των πολιτών και ιδιαιτέρως των ηλικιωμένων.