Ένταξη δύο ακόμα σημαντικών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»

Σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» δύο επίσης σημαντικά έργα:

• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.

Με το εν λόγω έργο, προϋπολογισμού 154.000 ευρώ, προβλέπεται να γίνει η επισκευή δημοτικού κτιρίου, στα Θυμιανά, προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό τοπικό κέντρο τουριστικής πληροφόρησης. Η επισκευή αφορά τόσο στο εξωτερικό, όσο και στα εσωτερικά τμήματα του κτιρίου και συγκεκριμένα αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, επιχρίσματα, προσθήκη ψευδοροφής, ανακατασκευή της στέγης, καθώς και νέες ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η λειτουργία ενός κέντρου τουριστικής πληροφόρησης θα βοηθήσει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα ενδυναμώσει τον τουρισμό, θα βοηθήσει στην ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης θεματικού τουρισμού και αγροτουρισμού.

Παράλληλα θα αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους των τουριστικών περιοχών και η λειτουργία του κέντρου τουριστικής πληροφόρησης θα συντελέσει στην ανάπτυξη της περιοχής.

• Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ανοικτού Θεάτρου Δ.Ε. Καρδαμύλων Δήμου Χίου.

Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού, 636.000 ευρώ προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του υπαίθριου θεάτρου Καρδαμύλων, που βρίσκεται ανάμεσα στα άνω και Κάτω Καρδάμυλα κι έχει χωρητικότητα 2000 θέσεων. Η πρόταση περιλαμβάνει κατασκευή εισόδου από αγροτική οδό, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γηπέδου, κατασκευή προσκήνιου από λιθοδομή, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία στη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, ενώ παράλληλα θα γίνει πλακόστρωση περιμετρικά του δυτικού ορίου των κερκίδων. Επιπλέον προτείνεται η κατασκευή πύλης εξόδου στη νότια πλευρά του γηπέδου, προκειμένου να διεξάγεται με ασφάλεια η εκκένωση του θεάτρου, ενώ θα τοποθετηθούν φωτιστικά και δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποκατασταθεί η εγκατάλειψη του χώρου και το Ανοικτό Θέατρο Καρδαμύλων θα αποτελέσει ένα κόσμημα για το νησί μας.

Από το γραφείο τύπου