Ένταξη του έργου: «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους πόλεως Χίου και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ»

Χίος, 10.12.2013

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το έργο «Δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια και σε κοινόχρηστους χώρους πόλεως Χίου και προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ΑΜΕΑ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα δημιουργήσει στην πόλη μια κυκλική διαδρομή, στην οποία θα μπορεί με ασφάλεια και άνεση να κινείται ένα αμαξίδιο, εξυπηρετώντας κοινωνικές δράσεις των ΑΜΕΑ στην πόλη.

Παράλληλα, με το έργο αυτό θα πλακοστρωθεί η οδός Ζολώτα που συνορεύει με το 1ο Γυμνάσιο και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και θα πεζοδρομηθεί, προκειμένου να τονιστούν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των σχολείων αυτών. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια ικανού πλάτους επί της οδού Στεφ. Τσουρή (πρώην Ατσικής) από τη συμβολή με την οδό Απλωταριάς μέχρι την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500.000.00 ευρώ και εντάσσεται στην κατηγορία των έργων των ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων της πόλης της Χίου, που με συνέπεια υλοποιεί ο Δήμος Χίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου