Ένταξη υποέργων στο ΕΣΠΑ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου δύο σημαντικά υποέργα :


  1.  «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης – τμήμα Α΄», που περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος του δρόμου για την παράκαμψη της πόλης από τη Λεωφόρο Ενώσεως μέχρι την οδό Βερίτη. Το εν λόγω κομμάτι θα συνδεθεί με το ήδη κατασκευασμένο του τμήματος Α΄, προϋπολογισμού 11.514.000 €
  2. «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης – τμήμα Δ΄», που περιλαμβάνει την κατασκευή του δρόμου από την περιοχή Λατόμι έως την οδό Χίου – Καρδαμύλων, προϋπολογισμού 6.177.900 €

          Γι’ αυτά τα σημαντικά έργα έχουν προχωρήσει οι απαλλοτριώσεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζονται για τη δημοπράτησή τους.

          Η ολοκλήρωση αυτών των τμημάτων θα δημιουργήσει έναν ενιαίο οδικό άξονα παράκαμψης της πόλης και θα δώσει σημαντική  κυκλοφοριακή ανάσα στην πόλη της Χίου.  

Από το γραφείο τύπου