ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

1

Ολοκληρωμένη πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δ. Οινουσσών

2

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσεων παραλιών νήσου Ψαρών

3

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Χίου

4

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου

5

Αποκατάσταση και επανάχρηση του κινηματογράφου REX