Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Υπνωτηρίου Αστέγων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης