Επαναληπτική δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση

 

Χίος 15-11-2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη διενέργεια επαναληπτικής δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης την 19 Νοεμβρίου 2018 ώρα 09.00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Οινοπίωνος 1, 1ος όροφος, για την ανάδειξη του οικονομικού φορέα για την απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση, διαρρύθμιση Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων,2018» προϋπολογισμού 8.546,98€ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Η επαναληπτική κλήρωση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή από τον Κατάλογο των οικονομικών φορέων έτους 2018 κατηγορίας Οικοδομικών Έργων.

 

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ. Δήμου Χίου

Ο Πρ/νος του Τμήμ. Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Εργων

Τσαγρής Παντελής

ΠΕ Πολ/κος Μηχ/κος με Α΄-Βαθμό

 

Στοιχεία Προκήρυξης