Επαναληπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια συστήματος προστασίας και ασφάλειας δικτυακών υποδομών Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/07/2020
και ώρα: 10:00 έως 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

46.308,10 €