Επέκταση- αναβάθμιση- βελτίωση και εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και τον Φ.Ο.Β. συνάπτει προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την «Επέκταση- αναβάθμιση- βελτίωση και εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Φ.Ο.Β».

Αυτό υλοποιείται μετά από αίτημα του Δ.Σ. του ομίλου, με σκοπό την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς μας.

Από το γραφείο τύπου