Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων-Αίτημα κ. Ελευθερίου Δόλωμα.