Επικαιροποίηση της 341/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Καθιέρωση λειτουργίας πολιτικής προστασίας του Δήμου σε 24ωρη βάση.