Επικαιροποίηση του κανονισμού σήματος μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων του Δ. Χίου