Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Απόλυτα επιτυχής επίλυση του προβλήματος συσσώρευσης υδάτων από τη ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου - Απόλυτα επιτυχής επίλυση του προβλήματος συσσώρευσης υδάτων από τη ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.

Με απόλυτη επιτυχία αντιμετώπισε η ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. το έντονο πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων. Οι έντονες βροχοπτώσεις του 2014 καθώς και κάποιες λάθος εκτιμήσεις της μελέτης κατασκευής του ΧΥΤΑ για τον όγκο των βρόχινων υδάτων που θα μπορούσε να επεξεργαστεί ο βιολογικός, δημιούργησε έντονο πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής, ένα φαινόμενο, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν και άλλοι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα.
Τον Μάιο του 2016, τα συσσωρευμένα νερά έφταναν τα 8.000 – 10.000 κυβικά και είχαν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Η συσσώρευση αυτή των υδάτων εμπόδιζε την εναπόθεση απορριμμάτων στη συγκεκριμένη επιφάνεια που κάλυπτε το 1/3 της συνολικής, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην διαδικασία της υγειονομικής ταφής.
Για την αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος ακολουθήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:
1) Με εντατικές προσπάθειες, χρησιμοποιώντας το υδροφόρο όχημα του Δήμου Χίου πραγματοποιήθηκε καθημερινή διαβροχή του κυττάρου κατά την θερινή περίοδο, με σκοπό την πυροπροστασία, αξιοποιώντας το συσσωρευμένο νερό.
2) Εγκατάσταση δικτύου διαβροχής με πύραυλο, κατά μήκος του κυττάρου για τη εξασφάλιση της απαραίτητης υγρασίας του εδάφους, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για πρόληψη και πυροπροστασία.
3) Μελλοντική πρόληψη για να μην ξανασυμβεί το ίδιο φαινόμενο και στο μέλλον, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν έντονες βροχοπτώσεις. Η πρόληψη αυτή περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης για αναβάθμιση του βιολογικού του ΧΥΤΑ και δημιουργία αντίστροφής ώσμωσης.
Το νερό έχει πλέον απομακρυνθεί και ολόκληρη η επιφάνεια του ΧΥΤΑ διατίθεται για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Το κόστος για τον Δημότη ήταν το ελάχιστο δυνατό χωρίς να επιβαρυνθεί ή να αναμορφωθεί κατά ούτε ένα ευρώ ο προϋπολογισμός της ΔΙΑΝΟΧ. Οι περισσότεροι ΧΥΤΑ στην Ελληνική επικράτεια που αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, κατέφυγαν σε πολυδάπανες λύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μεταφέροντας τα ύδατα που συσσωρεύτηκαν στους χώρους υγειονομικής ταφής, με βυτιοφόρα οχήματα στους Βιολογικούς των εκάστοτε περιοχών, επιβαρύνοντας τα δίκτυα.

 

 

Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου - Απόλυτα επιτυχής επίλυση του προβλήματος συσσώρευσης υδάτων από τη ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.