Επισκέψεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διερεύνηση πιθανών συνεργασιών του Δήμου Χίου με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση τοπικών παραγωγικών τάξεων του Νομού, έκαναν ο Αντιδήμαρχος Στρατής Γδύσης και ο Σύμβουλος του Δημάρχου Δημήτρης Τσούχλης κατά το πρόσφατο ταξίδι που είχαν στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων τους στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους καθηγητές Γεώργιο Ζέρβα, Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως & Διατροφής, Πασχάλη Χαριζάνη, εντομολόγο και Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας, και τους επίκουρους καθηγητές Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
Σημειώνεται ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χίου για το 2015 έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένα ποσά για την εκπόνηση μελετών βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων της Χίου και για τη χωροθέτηση και μελέτη μελισσοκομικών πάρκων.
Αντικείμενο, λοιπόν, των συζητήσεων ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας εκπόνησης των συγκεκριμένων μελετών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, βάσει προγραμματικών συμβάσεων, αλλά και γενικότερα θέματα συνεργασίας που αφορούν την υποστήριξη της τοπικής παραγωγής μέσω δομών χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και τη συνεργασία για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον και την πρωτογενή παραγωγή.

Από το Γραφείο Τύπου