Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Χίου στη Διαχειριστική Αρχή

Αντιπροσωπεία του Δήμου Χίου με επικεφαλή τον Αντιδήμαρχο Χίου κ. Αποστολίδη Παντελή, τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Τουρισμού, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Μυτιλήνη, στα Γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να εξετάσουν το συνολικό πρόγραμμα των εκτελουμένων έργων Δήμου Χίου, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

    Στη σύσκεψη συζητήθηκε η πορεία των έργων του Δήμου Χίου, τροποποίηση προϋπολογισμών έργων  που προκύπτουν στην πορεία και καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων, που είναι ενταγμένα σε προγράμματα αστικής ανάπτυξης καθώς και η συνολική πορεία των ενταγμένων και των υπό ένταξη έργων του Δήμου Χίου, του Δήμου Οινουσσών και του Δήμου Ψαρών.

    Τα αποτελέσματα της σύσκεψης κρίνονται απολύτως ικανοποιητικά για την πορεία των έργων καθώς και για τη προώθηση του Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου, αφού για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε από την αντιπροσωπεία του Δήμου Χίου, ο υψηλός βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διαχειριστική Αρχή.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου