Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2023.

Στοιχεία Προκήρυξης