ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 2023

Στοιχεία Προκήρυξης