Επισκευαστικές Εργασίες στο 4ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο, στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου και στο 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου

Στοιχεία Προκήρυξης