Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου 2020

Στοιχεία Προκήρυξης