Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Xίου έτους 2018

Στοιχεία Προκήρυξης