Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης