Επισκευή αγροτικών Ιατρείων ΔΕ Αμανής, ΔΕ Καρδαμύλων και ΔΕ Ομηρούπολης

Στοιχεία Προκήρυξης