Επισκευή και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε αύλειους χώρους Σχολείων.

Στοιχεία Προκήρυξης