«Επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 2017» – Συντήρηση κλιματιστικών

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναγράφεται ότι η συντήρηση θα γίνει από άτομα που θα έχουν τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες και πιστοποιήσεις για τη διακίνηση ψυκτικών υγρών οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 01/08-01-2013, και του Ν. 3982/2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00

 

sintirisimeleti.pdf
prosklisi-ypovolis-prosforonsosto_1.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης