Επισκευή και συντήρηση των W.C. στον Δημοτικό Κήπο

Στοιχεία Προκήρυξης