Επισκευή και τροποποίηση των κουφωμάτων αλουμινίου του Ιωνικού Κολυμβητηρίου

Στοιχεία Προκήρυξης