Επισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β. Αιγαίου η δημοπράτηση του έργου «Επισκευή νεοκλασικού δημοτικού κτιρίου στην οδό Απλωταριάς και μετατροπή του σε πολιτιστική υποδομή», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013».

Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 690.000 ευρώ, περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου στην Απλωταριά, με τη διατήρηση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων του κτιρίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί ως πολιτιστική υποδομή στο κέντρο της πόλης μας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ενίσχυση της αντοχής του κτιρίου, η αποκατάσταση της υφιστάμενης τοιχοποιίας και η γενικευμένη ενίσχυση του κτηρίου με κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος.

Το σύνολο των προτεινόμενων οικοδομικών εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης του κτηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καθαίρεση του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών, καθαίρεση και ανακατασκευή του φέροντος οργανισμού και της επικάλυψης της κεραμοσκεπής του κτηρίου, τοποθέτηση εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ και αντικατάσταση των κουφωμάτων και των λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων των καταστημάτων του ισογείου με νέα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκριθούν οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και ακολούθως θα γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης του έργου.

Από το γραφείο τύπου