ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ.

Στοιχεία Προκήρυξης