Επισκευή, συντήρηση, διαρρύθμιση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρδαμύλων και ΔΕ Αμανής 2020

Στοιχεία Προκήρυξης