Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ Ιωνίας 2020

Στοιχεία Προκήρυξης