ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2018

Στοιχεία Προκήρυξης