ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ, Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ 2016

Στοιχεία Προκήρυξης